Keuzes maken om ruimte te creëren voor iets nieuws..

Komend jaar ga ik me richten op verdere persoonlijke ontwikkeling en het maken van
nieuwe plannen. Om daarnaast nog vrije tijd over te houden voor ontspanning en
gezelligheid heb ik besloten om m.i.v. van 31-12-2020 te stoppen als gewichtsconsulente
en mijn praktijk Gewoon met Eten.

Ik wens iedereen een fijne decembermaand en alvast al het goede voor het nieuwe jaar!

Brigitte Vruggink